Olika inriktningar

I dag finns det två huvudinriktningar inom musikterapi i Sverige. Den ena finns vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är mer psykodynamiskt inriktad. Den andra finns vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika och är funktionsinriktad (FMT).

Två utbildningar som tidigare har funnits är: En mer specialpedagogiskt inriktad utbildning vid Sjöviks folkhögskola i Krylbo samt utbildning i FMT - Funktionsinriktad musikterapi vid Musikterapiinstitutet i Uppsala.

Därutöver finns ett antal kortare kurser i musikterapi på olika orter i Sverige.

FMS, Förbundet för musikterapi i Sverige är en paraplyorganisation som samlar de olika musikterapeutiska inriktningarna i Sverige. Läs mer på www.musikterapi.se. Förbundet ger ut tidskriften FMS.

 

Musikterapi

Musik som
terapeutiskt verktyg

Begreppet musikterapi

Hur musiken påverkar

Olika inriktningar

Kontakt

RIKSFÖRENINGEN FÖR DIPLOMERADE MUSIKTERAPEUTER: info@fmt-metoden.se

Upphovsrättshavare:
Aasahjelm@home.se

Webbansvarig:
webb@fmt-metoden.se

Sök terapeut
på kartan