Hur musiken påverkar

Att musik har en stark inverkan på oss människor, och även på djur, är nog alla ganska klara över. Musik påverkar våra känslor, trots att denna påverkan kan se olika ut för olika individer. Genom denna känslopåverkan kan musik även användas för att påverka initiativ och motivation som utgångspunkt för agerande.

Intressant är också musikens möjligheter att fungera som minnesförstärkning. Många kommer ihåg de speciella minnesramsor eller minnessånger man fick lära sig i skolan, trots att mycket av annan hågkomst från skoltiden fallit i glömska.

De flesta har någon speciell musik förknippad med vissa speciella händelser, där denna musik vid ett senare tillfälle mycket lätt manar fram både bilder av händelsen och den känsla som var förknippad med den.

Viss musik kan mycket starkt störa vår koncentration, medan annan musik kan ha en klart koncentrationshöjande inverkan.

En mer allmän effekt som kan åstadkommas med musik är påverkan på social interaktion. Musik befrämjar i allmänhet den sociala samverkan i en grupp, och påverkar också känslan av gemenskap.

Musik har en stor potential för kommunikation, social samverkan, intellektuell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, emotionell påverkan och påverkan på initiativ och motivation. Detta gör musik till ett mycket kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet.

 

Musikterapi

Musik som
terapeutiskt verktyg

Begreppet musikterapi

Hur musiken påverkar

Olika inriktningar